E-post: service@fikse.net
Tlf: +47 63 97 54 24

Fakturaadresse:
Jacobsgata 13
2053 Jessheim

Org.nr: 981 493 001 MVA
Bankkonto: 9615.10.67406

Kontaktpersoner
Fakturaspørsmål, administrativt
:
Torill Nymo
torill@fikse.net
+47 992 96 449

Salg, oppdrag, forretningsmuligheter etc:
Jon Fredrik Fikse
jonff@fikse.net
+47 970 80 809
Copyright © fikse.net AS