De nye pyramidebyggerne elsker kryptovaluta

DE NYE PYRAMIDEBYGGERNE ELSKER KRYPTOVALUTA

INNLEDNING

Samtalen ved middagsbordet startet som en livlig diskusjon, men tonen hennes ble stadig mer insisterende. Temaet var nettverket UBW. Hanne hadde investert noen titusener i UBW-coins, kursen hadde utviklet seg bra siden da, ifølge UBW-sponsoren hennes. Og nå ønsket hun å kjøpe mer. Hanne var gift med Sivert, en forsiktig type som alltid tenkte seg om to-tre ganger. Han argumenterte imot, forsøkte seg på at dette var bare T5PC nok en gang, men ble avfeid med at dette var noe helt nytt. Riktignok brukte både T5PC og UBW Multi-Level Marketing for å skaffe medlemmer, men der stoppet også likheten. T5PC handlet om aksjer og import av produkter fra Kina, mens UBW solgte coins som skulle bli et globalt betalingsmiddel. Og UBW-coin var en kryptovaluta bygget over blockchain-teknologi. Sa Hanne.

UBW er bare en av de mange nettverkene som har oppstått i kjølvannet av Bitcoins enorme vekst. Fra å være verdt noen få dollar i 2011 har veksten begynt å gallopere i disse dager (desember 2017), og i skrivende stund har den passert 16000 dollar. Bitcoin-grafen er gratis markedsføring for pyramidebyggere med uærlige hensikter: “Se på den enorme veksten til Bitcoin. Hvis du blir med på min Coin nå, så er du med helt i starten. Og se hvordan prisen kan utvikle seg”, kan en selger si.

Jeg skal ta for meg tre kryptovalutaer med pyramide-tendenser i denne artikkelen:

  • UBW-coin fordi Jim Wolden (ex T5PC gründeren) er involvert her
  • Titus-coin fordi Tor Anders Petterøe (ex verdensleder i World Games) er med i ledelsen.
  • OneCoin fordi det er den største og mest kjente av de nye pyramidene

Det finnes mange, mange flere.

BITCOIN

Først litt om krypto-valutaer generelt og Bitcoin spesielt: Bitcoin er verdens første desentraliserte digitale valuta. Bak Bitcoin står Satoshi Nakamoto, et alias for personen eller gruppen med personer som fant opp Bitcoin-algoritmen. 9. Januar 2009 ble versjon 0,1 av Bitcoin lansert på Sourceforge. Det sies at denne gruppen sitter med en million Bitcoins. Etter dagens kurs sitter de da med Bitcoins til en verdi av 16 milliarder dollar. Hvorvidt Bitcoin egentlig er et verdensomspennende pyramidespill med formål å gi enorme verdier til Satoshi Nakamoto, er en diskusjon jeg lar ligge nå.

Transaksjonene skjer ved hjelp av kryptografi og den enkelte Bitcoin lagres i en blockchain. En blockchain er en uavbrutt lenke av data, og samme blockchain lagres på en rekke server-maskiner på internett. På den måten kan ingen påberope seg kontroll over den enkelte blockchain-en. Flertallet av blockchain-serverne representerer sannheten, slik at dersom en av disse serverne blir hacket, vil ikke hackeren få kontroll over Bitcoin. Bitcoin kontrolleres ikke av noen sentralbank, i natur er den anarkistisk.

Beviset på at du eier en Bitcoin, er et token (eller coin) som ligger i en fil, enten på din datamaskin eller hos en broker eller annen tilbyder. Dette er din private nøkkel (“private key”) og må beskyttes som gull. Det er ditt bevis på at du eier den enkelte Bitcoin-en. Når du hører at hackere har “stjålet” Bitcoin-ene til folk, er det token-ene de har fått kontroll på. Selve blockchain-en ligger intakt.

En Bitcoin produseres, eller mines, ved å forsøke å prosessere et sett med instruksjoner. Det som skjer, er at din maskin forsøker å kjøre “brut force” mot en kryptert verdi. Algoritmen til Bitcoin tilsier at jo flere som forsøker å mine Bitcoin, jo mer prosessorkraft trengs, ut fra at det bare kan vinnes ut et bestemt antall Bitcoins hver dag. All denne prosesseringen krever mye energi, og Bitcoin-mining og transaksjoner har i dag et årlig estimert forbruk på 32 TWh, som er nesten like mye som strømforbruket til Danmark (33 TWh). Algoritmen tilsier at det kun skal lages 21 millioner. Altså vil det være begrenset tilgang på Bitcoin.

Bitcoin er i seg selv helt anonym, noe som har tiltrukket seg kriminelle elementer. For eksempel utløste bankkrisen på Kypros våren 2013 enorm etterspørsel etter Bitcoin. Det gikk rykter om at beløp over 100.000 EUR ville bli inndratt fra bankkontoene på øya, noe som resulterte i at kriminelle som hadde store innskudd i kypriotiske banker, kjøpte Bitcoins i stort monn. Det gjorde at Bitcoin-kursen steg med 50% på få dager. Imidlertid økte prisen fra 100 til 150 dollar, så ut fra dagens verdi var jo dette grisebillig.

I tillegg til en god del lovlige varer og tjenester, brukes også Bitcoin som betalingsmiddel for en rekke lyssky varer og tjenester. Og mange av de kriminelle som har tatt imot betaling med Bitcoins og beholdt dem, har til nå hatt en eventyrlig avkastning. Vi får krysse fingrene for at ikke IS har investert en del av oljeinntektene de en gang hadde i Bitcoins.

I kjølvannet av Bitcoin har en rekke kryprovalutaer sett dagens lys, for eksempel Etherum, Ripple og NEO. Bitcoin er også kommet i flere blockchains, som Bitcoin Cash. Det finnes i dag over 1300 kryptovalutaer det kan handles med.

PYRAMIDENETTVERK OG PONZY-SVINDEL

En populær modell for direktesalg er Multi-Level Marketing, forkortet MLM. Vervingen er sentral i MLM, dyktige nettverksfolk bygger et stort personlig nettverk, eller downline. MLM er fullt lovlig så lenge nettverket selger reelle produkter. Imidlertid benytter også mange pyramidenettverk seg av MLM. Da er det vervingen som er det viktigste, så lenge det kommer inn nye medlemmer som kjøper startpakke, sildrer det penger oppover mot toppene i pyramiden. Disse startet nettverket eller kom inn tidlig og kan få ut store summer fra nettverket.

Et pyramidenettverk benytter seg av Ponzi-svindel. Avkastningen betales ut fra midlene som medlemmene har investert. I selve nettverket er ikke verdiskapningen stor nok til å generere den lovte avkastningen. Konseptet har sitt navn fra Charles Ponzi, som i mellomkrigstiden lovte investorer 100% avkastning på 90 dager. Han gjorde stor suksess noen år, men da for mange ville ta ut pengene i 1920, kollapset det som et korthus og han ble dømt til 5 års fengsel.

UBW

Ultimate Business World eller UBW er etablert i Estland.

Jim Wolden startet i sin tid T5PC og har siden skiftet navn til Jim Anderson. UBW brukte ham som rådgiver under oppbyggingen av selskapet og konseptet. UBW minner mye om T5PC, det er også et MLM-selskap som baserer seg på verving av medlemmer. I motsetning til T5PC, som lokket med aksjer, opererer UBW med UBW-coins. I starten påstod selskapet at verdien på en UBW-coin ville øke med 0.00002 EUR for hvert nye medlem som kjøper startpakke. Altså ville startprisen på 1 EUR doble seg med 50000 medlemmer og hundredoble seg med 5 millioner medlemmer. Dette er en klar ponzi-modell der man vil bruke midlene fra de sist ankomne til å dekke gevinsten til de første.

UBW har planer om at valutaen skal backes av en internasjonal markedsplass der folk kan bruke UBW-coins for å betale for kjøp og salg av varer.

Som i T5PC har det vært gode bonuser for de som verver mange medlemmer under seg, og “early adapters” fikk gode rabatter. Bonusen utbetales selvfølgelig i coins. De har også ekstra insentiver til dyktige ververe. For eksempel mottar du en drømmereise og coins for 7500 euro hvis du verver for 25.000 euro i måneden. Den måneden nettverket ditt verver for 1000.000 euro, mottar du en luksusbolig og en VIP-reise med familien din.

I T5PC hadde ledelsen nesten en milliard aksjer å skalte og valte med, mens nå har de  produsert en blockchain med nesten 95 millioner UBW-coins. I dag (desember 2017) er UBW-coin registrert på etherscan.io, som driftes av folkene bak Etherum. Inntil videre er verdien null, men så snart handelen av den begynner, kommer nok kursen til å stige kraftig. Dersom medlemmene fremdeles har såpass tro på konseptet at de kjøper UBW-coins.

I T5PC lovet ledelsen snarlig trading av aksjen til medlemmene, mens de selv solgte aksjer i bøtter og spann. Når det til slutt ble trading, et år for sent, var i praksis T5PC-eventyret over.

TITUSCOIN

TitusCoin kjører tilsynelatende et seriøst løp, der de akkurat har gjennomført en ICO (Initial Coin Offering). Emisjonsperioden gikk ut 19. November 2017, og maks 100 millioner coins skulle selges. Coin-salget skjedde gjennom 5 ulike bolker: I den første var coin-prisen 1 euro, i den andre 2 euro osv. Dette for å gjøre det attraktivt å “handle nå”, ikke bli igjen på stasjonen idet  toget går. Noen som kjenner seg igjen?

Bak Titus-coin står blant annet Tor Anders Petterøe. Han var en av de såkalte verdenslederne i pyramidenettverket World Games, som tilførte australieren Greg Kennedy enorme beløp (sannsynligvis milliardbeløp) fra sparepengene til småsparere rundt omkring på kloden.

“På grunn av et patentert system er det alltid en viss mangel på aksjer i systemet, noe som er med på å drive kursen opp. Fra starten i fjor til i dag har aksjekursen i aksjespillet steget med om lag 300 prosent.” Dette kommuniserte WorldGames på 2000-tallet. Nå er det samme visa på nytt, bare med coins.

Idéen denne gangen kommer fra nettsport/ e-gaming-miljøet. Titus-valutaen skal kunne brukes til betting på nettsport, og så kunne brukes i andre transaksjoner eller veksles inn i vanlige penger etterpå.

På nettsidene hevdes det at teknologien bak Titus-valutaen – i motsetning til Bitcoin – sikrer fullstendig anonymiserte transaksjoner, blant annet ved hjelp av elleve forskjellige algoritmer for å skjule kjøper og selger.

Slik som for UBW er det snakk om verving og salg av pakker. En Titus-coin er for tiden verdt 1 euro, og investerer du 1000 euro, blir du Ambassador og mottar 1000 Titus-coins. Rekrutterer du folk under deg, mottar du 15% av investert beløp på første nivå og 10% på andre nivå. Alt betales ut i Titus-coins, selvfølgelig.

Denne ponzi-pyramiden vil leve så lenge det rekrutteres nok folk nedenfra slik at toppene kan veksle inn sine bonuser.

ONECOIN

OneCoin ble startet av bulgarske Ruja Ignatova, visstnok en tidligere McKinsey-konsulent. Selskapet er etablert på Gibraltar og har vokst seg stort med over tre millioner medlemmer i mange land. Offisielt selger de utdanning for å kunne trade, men på møtene snakkes det mest om kryptovalutaen OneCoin, og alt handler om å verve medlemmer under seg i et MLM-nettverk.

Startpakken koster 1.200 kroner, hvorpå det forespeiles gevinst på 24.000 kroner etter 18 måneder. Den største pakken innebærer investering på 338.000 kroner og forespeiler gevinst på 62 millioner. Kjøp av startpakkene gir medlemmet OneCoin-tokens, det samme gjelder bonusen. Og OneCoin-tokens er det ubegrensede mengder av. Når en definert blockchain er full, gjør OneCoins ledelse bare en splitt og lager en ny blockchain.

Med løfte om at OneCoin snart skal kunne trades, er mantraet at OneCoin-tokens vil stige kraftig i verdi. Imidlertid er OneCoin nå i ferd med å bli ulovlig i mange land, og pyramiden knaker i sammenføyningene og er i ferd med å kollapse. OneCoin-tokens er allerede så å si verdiløse, ut fra verdien på coinmarketcap.com (1coin).

KONKLUSJON

De nye pyramidebyggerne elsker altså kryptovaluta. På samme måte som med aksjer kan de utstede så mange verdiløse coins som de vil og få godtroende folk til å bytte reelle penger mot verdiløse coins. Men så lenge den eventyrlige stigningen i Bitcoin-kursen drar hele kryptovaluta-markedet oppover, er det enkelt å argumentere: De som blir med i dag, kommer inn på et tidlig tidspunkt og kan få bli med på hele verdistigningen. Verken UBW-coin eller Titus-coin er å finne på coinmarketcap.com ennå. I nettverket argumenteres det sikkert med høy kursstigning så snart coin-ene kan trades.

Nå som før gjelder tommelfinger-regelen om at hvis noe er for godt til å være sant, så er det som regel det. Utfordringen blir å forklare dette opp mot Bitcoins eventyrlige stigning.

Sivert sukket og tok frem iPad-en. Han googlet opp “UBW scam” og viste resultatet til Hanne. Flere artikler om hvorfor UBW sees på som svindel. Sivert visste imidlertid at han ikke kom noen vei, Hanne hadde for lengst fått på skylappene og tok kun informasjonen fra sin upline i UBW-nettverket for god fisk.